זכות האדם מס' 1: כולנו נולדים חופשיים ושווים




זכות האדם מס' 2: אל תפלה




זכות האדם מס' 3: הזכות לחיים




זכות האדם מס' 4: איסור עבדות




זכות האדם מס' 5: איסור עינוי




זכות האדם מס' 6: יש לך זכויות בכל מקום אליו תלך




זכות האדם מס' 7: כולנו שווים בפני החוק




זכות האדם מס' 8: זכויות האדם שלך מוגנות על-ידי החוק




זכות האדם מס' 9: אין לעצור אדם שלא בצדק




זכות האדם מס' 10: הזכות למשפט




זכות האדם מס' 11: אנחנו תמיד חפים מפשע כל עוד לא הוכחה אשמתנו




זכות האדם מס' 12: הזכות לפרטיות




זכות האדם מס' 13: חופש תנועה




זכות האדם מס' 14: הזכות לבקש מקום בטוח לחיות בו




זכות האדם מס' 15: הזכות ללאום




זכות האדם מס' 16: נישואים ומשפחה




זכות האדם מס' 17: הזכות לבעלות על הרכוש שלך




זכות האדם מס' 18: חופש המחשבה




זכות האדם מס' 19: חופש הביטוי




זכות האדם מס' 20: הזכות להתכנסות ציבורית




זכות האדם מס' 21: הזכות לדמוקרטיה




זכות האדם מס' 22: ביטוח לאומי




זכות האדם מס' 23: זכויות העובדים




זכות האדם מס' 24: הזכות לשחק




זכות האדם מס' 25: אוכל ומחסה לכולם




זכות האדם מס' 26: הזכות לחינוך




זכות האדם מס' 27: זכויות יוצרים




זכות האדם מס' 28: עולם הוגן וחופשי




זכות האדם מס' 29: אחריות




זכות האדם מס' 30: אף אחד לא יכול לקחת ממך את זכויות האדם שלך